Biểu mẫu giấy tờ mua bán, chuyển nhượng bất động sản

Hợp đồng mua bán nhà ở (dành cho cá nhân)

Hợp đồng mua bán nhà ở (dành cho cá nhân) 11/06 16:07

QuyHanh.vn: Hợp đồng mua bán nhà ở (giành cho các nhân, hộ gia đình). Bạn đọc có thể tải mẫu Hợp đồng này về máy để tham khảo khi cần thiết

Hợp đồng cho thuê nhà (đối với người nước ngoài)

Hợp đồng cho thuê nhà (đối với người nước ngoài) 29/04 16:32

QuyHanh.vn: Hợp đồng thuê nhà (đối với khách thuê là người nước ngoài). Quý bạn đọc có thể tải mẫu Hợp đồng về máy để tham khảo khi cần thiết

Biểu mẫu:

Biểu mẫu:"Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất" 20/11 13:39

QuyHanh.vn: Mẫu "Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất". Bạn đọc có thể tải về máy để tham khảo khi cần thiết

Biểu mẫu:

Biểu mẫu: "Hợp đồng thuê đất" 20/11 14:04

QuyHanh.vn: Mẫu "Hợp đồng thuê đất". Bạn đọc có thể tải về máy để tham khảo khi cần thiết

Hợp đồng mua bán một phần nhà ở

Hợp đồng mua bán một phần nhà ở 30/01 14:11

QuyHanh.vn: Mẫu "Hợp đồng mua bán một phần nhà ở". Bạn đọc có thể tải về máy để tham khảo khi cần thiết

Biểu mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi

Biểu mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi 20/03 14:33

QuyHanh.vn: Mẫu "Hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi". Bạn đọc có thể tải về máy để tham khảo khi cần thiết.

Hợp đồng mua bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước

Hợp đồng mua bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước 10/04 13:50

QuyHanh.vn: Mẫu "Hợp đồng mua bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước". Bạn đọc có thể tải về máy để tham khảo khi cần thiết.

Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà 10/04 13:55

QuyHanh.vn: Mẫu "Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà". Bạn đọc có thể tải về máy để tham khảo khi cần thiết.

Hợp đồng mua bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất

Hợp đồng mua bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất 10/04 14:00

QuyHanh.vn: Mẫu "Hợp đồng mua bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất". Bạn đọc có thể tải về máy để tham khảo khi cần thiết. ...

Hợp đồng trao đổi nhà ở giữa cá nhân

Hợp đồng trao đổi nhà ở giữa cá nhân 10/04 14:05

QuyHanh.vn: Mẫu "Hợp đồng trao đổi nhà ở giữa cá nhân". Bạn đọc có thể tải về máy để tham khảo khi cần thiết.

Đọc Tin tức theo khu vực

Tỉnh/Thành
Quận/Huyện
Tìm tin

Tin mới nhất