Bản tin Bất động sản ngày 31/12/2010
Ngân hàng bán USD giá chợ đen Sau khi NH Nhà nước mạnh tay dẹp nạn ngân hàng bán USD vượt trần quy định cho doanh nghiệp, tới lượt các khách hàng cá nhân bị bắt chẹt, bị ép mua...

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN QUÝ HẠNH - Dự án tham khảo, thông tin liên hệ thuê và giao dịch mới nhất.