Bản tin Bất động sản ngày 31/12/2010
Cần có mức trần cho lãi suất ngoại tệ Cuộc đua lãi suất ngoại tệ lại nóng lên khi SCB nâng lãi suất USD cao nhất lên 6,3%/năm. Điều này cho thấy, nhiều ngân hàng đã "lách" sang huy động...

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN QUÝ HẠNH - Dự án tham khảo, thông tin liên hệ thuê và giao dịch mới nhất.