Bản tin Bất động sản ngày 31/12/2010
Co cụm vì lãi suất cao Bán công ty chuyển sang làm việc khác hoặc tiếp tục sản xuất cầm chừng đang là những cân nhắc của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ. Một trong...

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN QUÝ HẠNH - Dự án tham khảo, thông tin liên hệ thuê và giao dịch mới nhất.