Bản tin Bất động sản ngày 31/12/2010
Lãi suất cho vay qua đêm giảm mạnh xuống gần 10%/năm Lãi suất các kỳ hạn khác vẫn ở mức cao, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 3 tháng gần như không đổi trong tháng 12, duy trì trên 13%/năm. Tuần này...

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN QUÝ HẠNH - Dự án tham khảo, thông tin liên hệ thuê và giao dịch mới nhất.