Bản tin Bất động sản ngày 31/12/2010
Giá cổ phiếu đã thật sự rẻ ? Theo VCSC, PE của thị trường hiện nay là 10x tương đương thời kỳ 2010, nhưng khả năng tăng trưởng EPS của DN lại kém đi do ảnh hưởng của vĩ mô.

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN QUÝ HẠNH - Dự án tham khảo, thông tin liên hệ thuê và giao dịch mới nhất.